هنرمندان گرافیست در حمایت از انتفاضه مردم تونس، مصر و الجزایر به خلق اثر می پردازند.

23 مهر 90

بیانیه فعالان فرهنگی و هنری مشهد مقدس در محکومیت نصب تابلوی تبلیغاتی مقابل نقاشی دیواری سردار شهید عبدالحسین برونسی و هتک حریم شهدا.

23 مهر 90

مسئله تولید علم و شکستن مزرهای دانستن خیلی بیشتر از آنچه که با سرمایه گذاری مادی ارتباط داشته باشد با عشق و ایثار و پشتکار پیوند دارد.

23 مهر 90