اکران مستند فروشنده 2 در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب با حضور دکتر شعرباف همراه با ضیافت افطاری برگزار شد.

09 خرداد 97

با حضور هنرمندان نهضت مردمی پوستر انقلاب و در واکنش به آشوب‌های اخیرکارگاه تولید پوستر و موشن گرافیک «نه گرداب، نه مرداب» برگزار شد

16 دی 96

تعدادی از سرگروههای تشکلهای فرهنگی افغانستانی با حضور در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب در مشهد، از نزدیک با فعالیتهای این تشکل مردم نهاد آشنا شدند.

24 آبان 96

مدیران و فعالان موسسه فرهنگی تبلیغی فجرالولایه بغداد از دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب بازدید کردند. در این بازدید که در محل دفتر مرکزی نهضت مردمی پوستر انقلاب انجام شد، مدیران و فعالان موسسه فرهنگی تبلیغی فجرالولایه بغداد با الگوی تشکلی و فعالیتهای تبلیغی و هنری نهضت آشنا شدند. همچنین در ادامه در جلس...

26 مهر 96