استمرار روح اسلامی انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت کد اثر: 10076013
سفید، زرد، آبی، سیاه
خورشید ، تفنگ ، حروف

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات