سردار هور
نام مجموعه: سردار هور
کد موج: 10149 شروع:

1400-4-1

پایان:

1400-4-20

سردار هور

فراخوان:

مجمع تخصصی طراحان گرافیک خوزستان (خاک‌نگار) با همکاری حوزه هنری خوزستان، طی برگزاری یک کارگاه تولید پوستر، یاد و نام سرلشکر شهید حاج علی هاشمی را گرامی داشته و نسبت به اتمام بنای یادمانی در شان آن شهید سرافراز از مسئولین امر، دست به مطالبه زدند.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات