منتظران
نام مجموعه: منتظران
کد موج: 10188 شروع:

پایان:

منتظران

فراخوان:

همزمان با جشن‌های نیمه شعبان 1402، مجموعه نمایشگاهی «منتظران» با محوریت قشرهای مختلف منتظران ظهور منتشر شد.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

شبکه های مردمی مرتبط

نظرات