مبانی رنگ و یک قدم جلوتر! (خواهران) - تابستان 1399
نام رویداد: دوره آموزشی مبانی رنگ و یک قدم جلوتر! (خواهران) - تابستان 1399
وضعیت: پایان یافته در پاییز 99
دوره آموزشی مبانی رنگ و یک قدم جلوتر! (خواهران) - تابستان 1399

مبانی رنگ و یک قدم جلوتر!
دوشنبه ها
ساعت 16 الی 18
خواهران

مدرس: محمدرضا میری

ثبت نام: از 17 تیر الی 30 تیر
جهت ثبت به سایت Postermovement.com مراجعه فرمایید

تلفن راهنما:
05138493624
09156985988‌

ساعت پاسخگویی: 9 الی 13

آدرس: مشهد،خیابان پاستور، پاستور 11/1 ، ساختمان 60 ، دفتر مرکزی نهضت مردمی پوستر انقلاب

99/5/6
خراسان رضوی، مشهد،
99/4/31 الی 99/7/1
330,000 تومان
ویژه خواهران

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات