طراحی پوستر بهائیت، محفل خیانت
نام رویداد: کارگاه طراحی پوستر بهائیت، محفل خیانت
وضعیت: پایان یافته در پاییز 00
کارگاه طراحی پوستر بهائیت، محفل خیانت

کارگاه کشوری تولید پوستر (بهائیت، محفل خیانت)، به بهانه دومین جشنواره ملی تجسمی مقدس‌نما، در شهر شیراز برگزار می‌گردد.

آثار تولیدی این کارگاه در بخش رقابتی جشنواره و در کنار آثار رسیده به دبیرخانه، شرکت داده شده و مورد داوری قرار خواهند گرفت.

همچنین اسکان و کمک هزینه سفر برای شرکت کنندگانی که بر اساس رزومه انتخاب شده اند، پیش بینی گردیده است.

00/9/13
فارس، شيراز،
00/9/24 الی 00/9/26
رایگان
ویژه خواهران و برادران

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات