ششمین جلسه از سری «نشست‌های تخصصی اتاق گرافیک» با موضوع «شروع گرافیک دیزاین و قلمرو طراحی گرافیک» روز دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 در عمارت هنر قزوین برگزار شد.

نظرات