در چهارمین جلسه آوینی شناسی موضوع نظریه رسانه ای آوینی با حضور محمدمهدی خالقی، نویسنده و مستندساز مشهدی به بحث گذاشته شد. 
در این نشست که در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب برگزار شد، خالقی با اشاره به اینکه آوینی همه مستندهای جنگی دنیا را دیده بود اما از آنان تاثیر نگرفته بود گفت:《این نشان می دهد که او در سینمای مستند یک آدم مولف است.و کاملا متکی به تفکر خودش جلو می آید. و شاید یکی از دلایل درخشان بودن مجموعه روایت فتح همین است.》
وی همچنین درباره ارتباط واقعیت و حقیقت در سینمای آوینی گفت:《اصلی ترین چیزی که آوینی در سینمای مستند درباره اش بحث میکند بحث واقعیت است و این یکی از اصلی ترین ویژگی های نگاه او در مستند سازی است.》
این مستندساز بین المللی از نگاه آوینی به سینمای مستند با عنوان نظریه فنا نام برد و افزود:"او معتقد است سینماگر مستند باید خودش را در مفاهیم فیلم فنا کند. و به هیچ عنوان نباید در فیلم اش دیده شود. باید خودش را در محتوا مستحیل کند تا مخاطب با واقعیت رو به رو شود. او بالاترین امتیاز را به کسی میدهد که بتواند هرچه بیشتر مخاطب اش را به واقعیت نزدیک کند." 
خالقی همچنین درباره نهضت مردمی پوستر انقلاب افزود: "هم آوایی تکنیک و محتوا بسیار مهم است. اینها مثل جسم و روح می مانند. آنچه در نهضت اتفاق افتاده این است که هم بیان درست و بجا استفاده شده هم  تکنیک. برای همین اثر خودش را خواهد گذاشت.》
سلسله جلسات آوینی شناسی سه شنبه های هر هفته در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب تشکیل می گردد.
موضوع سایر جلسات متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات