در این دوره به تاریخچه گرافیک ایران پیش و پس از انقلاب، ادوار مختلف و فراز و فرودهای آن نگاهی مختصر انداخته شد.
در این دوره 400 پوستر تاریخ گرافیک ایران طی 4 جلسه و در چهار دوره پیش از انقلاب اسلامی، مبارزات و پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، دو دهه پس از جنگ و دوره پس از فتنه 88 تا به امروز نمایش داده و از حیث رویکرد محتوایی، نماد شناسی، خاستگاه و تاثیرات اجتماعی و تکنیک های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

این دوره از جلسات با حضور و مشارکت دانشجویان گرافیک و تصویرسازی، علاقمندان به مباحث گرافیک انقلاب، طراحان جوان گرافیک و علاقه‌مندان به تاریخ و هنر انقلاب در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

نظرات