این کارگاه سه روزه با شرکت بیست و سه هنرجوی گرافیک استان یزد طی سه روز از سی ام آبان تا دوم آذرماه با همکاری کانون طراحان یزد و حوزه هنری استان یزد برگزار شد.

شایان ذکر است استان یزد پس ازاستان های قم، مازندران، تهران و قزوین پنجمین دوره کارگاه پوستر و تبلیغات شهری را با حضور محمد جواد قاسم پور، مصطفی معمی وند و سید محمد رضا میری دبیر بخش پوستر پنجمین جشنواره هنر مقاومت برگزار کرد.

نظرات