این مرحله از کارگاه‌های پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت هفتم آذرماه آغاز و با شرکت بیست و دو هنرجوی گرافیک در حال برگزاری است.

شایان ذکر است این کارگاه که با حضور حامد مغروری و مجتبی مجلسی در حال برگزاری است با همکاری حوزه هنری استان البرز و شهرداری کرج به مدت سه روز به کار خود ادامه خواهد داد.

نظرات