نمایشگاه پوستر جشنواره « بی نشان » با حضور استاد مسعود نجابتی در نگارخانه اشراق قم افتتاح می شود.

06 مهر 91

نمایشگاه پوستر جشنواره « بی نشان » با حضور استاد مسعود نجابتی در نگارخانه اشراق قم افتتاح شد.

11 مهر 91

همزمان با هفته ی دفاع مقدس آثار برگزیده ی جشنواره پوستر « بی نشان » به نمایش در می آید.

01 مهر 91

نمایشگاه پوستر جشنواره « بی نشان » همزمان با هفته ی دفاع مقدس در مشهد افتتاح شد.

03 مهر 91

نمایشگاه پوستر جشنواره « بی نشان » همزمان با هفته ی دفاع مقدس در مشهد افتتاح شد.

03 مهر 91