آیین رونمایی از مجموعه پوسترهای ولی نعمتان، با موضوع مطالبات مردم حاشیه شهر تبریز

17 مرداد 97

مجموعه پوستر "بزک شاه" با موضوع ویژگی های رژیم پهلوی و مجموعه پوستر"نوبت اسلام" با موضوع پیروزی انق...

20 بهمن 94

با بارگذاری 70 پوستر دربارۀ خطرات تحدید نسل

21 اسفند 92

نمایشگاه پوستر“راه روح الله” با حضور حاج سعید قاسمی و حجت الاسلام نظافت که در افتتاحییه دفتر مطالعات...

24 مهر 90