به بهانه‌ی گذشت چهار سال از فعالیت نهضت مردمی پوستر انقلاب برنامه ای تحت عنوان جشن تولد چهارسالگی ای...

29 دی 92

استاد نجابتی 4 فروردین ماه طی نشستی از نزدیک در جریان روند فعالیت های نهضت مردمی پوسترهای عاشورا قر...

05 فروردین 91

طراحان نهضت مردمی پوسترهای عاشورا با حضور استاد تایپوگرافی ایران 14 شهریورماه در مشهد به هم اندیشی پ...

15 شهریور 91

نمایشگاه و کتابچه ی مجموعه پوسترهای «ایران جوان» پیرامون افزایش جمعیت وخطرات تحدید نسل، با سخنرانی د...

30 فروردین 93