کارگاه چند ساعته طراحان گرافیک ناشنوا و کم شنوا به همت هیئت مذهبی علمدار کربلا و با همکاری نهضت مردم...

06 مرداد 97