بیانیه فعالان فرهنگی و هنری مشهد مقدس در محکومیت نصب تابلوی تبلیغاتی مقابل نقاشی دیواری سردار شه...

23 مهر 90

در این کارگاه سه روزه مباحثی را در باب ایده یابی و بایدها و نباید های پوستر ارائه شد.

23 تیر 97

گزارش تصویری/اکران مستند خوره در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب با حضور مهدی خیرجو برگزار شد.

17 تیر 97

اکران مستند فروشنده 2 در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب با حضور دکتر شعرباف همراه با ضیافت افطاری برگز...

09 خرداد 97

با حضور هنرمندان نهضت مردمی پوستر انقلاب و در واکنش به آشوب‌های اخیرکارگاه تولید پوستر و موشن گرافیک...

16 دی 96

مدیران و فعالان موسسه فرهنگی تبلیغی فجرالولایه بغداد از دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب بازدید کردند. د...

26 مهر 96