همزمان با میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و فرزند گرامی اش حضرت امام خمینی (ره) برنامه افتتاحیه...

24 مهر 90

کار "نهضت پوسترها" گفتمان سازی با استفاده از هنر و گرافیک و ابزارهای نرم فرهنگی است که به راحتی می ت...

23 خرداد 91