کارگاه پوستر و تبلیغات شهری مشهد بیست و یکم الی بیست و سوم آذر برگزار خواهد شد.

11 آذر 97

کارگاه پوستر و تبلیغات شهری اهواز بیست و نهم و سی‌ام آذر برگزار خواهد شد.

11 آذر 97

این مرحله از کارگاه‌های پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت با شرکت بیست و پنج هنرمند است...

07 آذر 97

کارگاه پوستر و تبلیغات شهری ویژه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی طی سه روز در شهر ساری با حضور سید ه...

05 آذر 97

تشکل هنری مردمی شهید تاج احمدی درحاشیه برگزاری کارگاه آموزشی پوستر و تبلیغات شهری قزوین شروع به کار...

05 آذر 97

این مرحله از کارگاه‌های پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت هفتم آذرماه آغاز و با شرکت بی...

07 آذر 97

کارگاه آموزشی بخش پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر و مقاومت در شهر بزد برگزار شد.

05 آذر 97

کارگاه آموزشی بخش پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر و مقاومت در شهر تبریز هفتم الی نهم آذر بر...

05 آذر 97

کارگاه آموزشی بخش پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر و مقاومت در شهر کرج هفتم الی نهم آذر برگزا...

05 آذر 97