کارگاه پوستر و تبلیغات شهری مشهد بیست و یکم الی بیست و سوم آذر برگزار خواهد شد.

11 آذر 97

کارگاه آموزشی طراحی بر روی کاشی بدون نیاز به کوره برگزارشد. دراین کارگاه یک روزه که به همت نهضت مرد...

08 خرداد 95

کارگاه یک روزه تحت عنوان "درباره‌ی نماد" دوشنبه24اسفند در نیشابور برگزار شد. در این کارگاه که با همک...

25 اسفند 94

مشروح این بازدید از لینک زیر قابل مشاهده است: http://postermovement.ir/shownews.php?type=1&id=258

27 آذر 94