در این کارگاه سه روزه مباحثی را در باب ایده یابی و بایدها و نباید های پوستر ارائه شد.

23 تیر 97

با حضور هنرمندان نهضت مردمی پوستر انقلاب و در واکنش به آشوب‌های اخیرکارگاه تولید پوستر و موشن گرافیک...

16 دی 96

کارگاه تولید پوستر (نشان آسمان) با موضوع تربیت اسلامی و انقلابی، توسط نهضت مردمی پوستر انقلاب، به می...

23 مرداد 96

کارگاه تولید پوستر با موضوع (مطالبه گری) با همکاری آستان قدس رضوی، نهضت مردمی پوستر انقلاب و خانه هن...

18 بهمن 95