محبوبه جوادی پور - mim_javadipour

محبوبه جوادی پور - mim_javadipour

جشنواره ملی هنر رضوان، در نظر دارد از متن هنرهای حرم مطهر رضوی، آثاری تولید محور را به متن سبک زندگی اسلامی بکشاند.
اختتامیه‌ی ابن جشنواره در سوم شهریور سال 98 برگزار شد و تیم گرافیگی @3_nar , بعنوان یکی از برگزیدگان شناخته شد

نظرات