این مرحله از کارگاه‌های پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت با شرکت بیست و پنج هنرمند استان آذربایجان شرقی آغاز شد.

07 آذر 97

کارگاه آموزشی بخش پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر و مقاومت در شهر تبریز هفتم الی نهم آذر برگزار خواهد شد.

05 آذر 97

آیین رونمایی از مجموعه پوسترهای ولی نعمتان، با موضوع مطالبات مردم حاشیه شهر تبریز

17 مرداد 97

کارگاه تولید پوستر (نشان آسمان) با موضوع تربیت اسلامی و انقلابی، توسط نهضت مردمی پوستر انقلاب، به میزبانی گروه طراحان طلوع استان آذربایجان شرقی و با همکاری موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی در تبریز برگزار شد.

23 مرداد 96