آخرین اخبار

قیام هنرمندان جهان اسلام برای فلسطین
قیام هنرمندان جهان اسلام برای فلسطین

شش هنرمند از پنج کشور جهان اسلام این روزها در سوریه حضور دارند تا با برگزاری یک رویداد هنری، یاد مقاومت مردم فلسطین را به زبان هنر زنده کنند.

قیام هنرمندان جهان اسلام برای فلسطین
اسامی برگزیدگان بخش مسابقه‌ جشنواره هنر مقاومت اعلام شد

با توجه به داوری آثار، برگزیدگان بخش مسابقه‌ جشنواره هنر مقاومت در رشته های مختلف اعلام شد.