این مرحله از کارگاه‌های پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر مقاومت هفتم آذرماه آغاز و با شرکت بیست و دو هنرجوی گرافیک در حال برگزاری است.

07 آذر 97

کارگاه آموزشی بخش پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر و مقاومت در شهر کرج هفتم الی نهم آذر برگزار خواهد شد.

05 آذر 97

همزمان با هفته بهینه سازی مصرف، پوستر های سرطان مصرف نهضت مردمی پوستر انقلاب در دبیرستان دخترانه روشنگر در منطقه 2 تهران در کوریدور ورودی کتابخانه مجتمع نصب شد.

02 خرداد 94

نمایشگاه پوسترهای سرطان مصرف به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات این دانشگاه برپا گردید. همچنین جلسه‌ی نقد پوستر های سرطان مصرف و کرسی هم اندیشی با موضوع مصرف گرایی نیز در این دانشگاه برگزار شد.

25 فروردین 94