کارگاه یک روزه تحت عنوان "درباره‌ی نماد" دوشنبه24اسفند در نیشابور برگزار شد. در این کارگاه که با همکاری نهضت مردمی پوستر انقلاب و موسسه پیشگامان عدالت و توسعه نیشابور در سالن اداره بهداشت نیشابور برگزار شد به شناخت نماد‌و اقتضائات آن، همچنین شیوه‌های خلق نماد نصویری پرداخته شد.

25 اسفند 94

اولین ورکشاپ "گرافیک، محدودیت ها و خلاقیت ها"با موضوع بازتجربه واجرای تکنیک های دستی طراحی پوستر به همت نهضت مردمی پوستر انقلاب برگزار شد.

24 بهمن 94

مجموعه پوستر "بزک شاه" با موضوع ویژگی های رژیم پهلوی و مجموعه پوستر"نوبت اسلام" با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی در فست فود تالی

20 بهمن 94