کارگاه آموزشی بخش پوستر و تبلیغات شهری پنجمین جشنواره هنر و مقاومت در شهر بزد برگزار شد.

05 آذر 97