نیرو کد اثر: 10059006
سبز، زرد
تخته سیاه ، حروف
دیجیتال

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات