بانوان ملت کد اثر: 10072003
سفید، قرمز، سیاه، سبز، آبی، زرد
چادر ، زن ، گل ، تفنگ
نقاشی

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات