سالگرد 9 دی
نام مجموعه: سالگرد 9 دی
کد موج: 10023 شروع:

پایان:

سالگرد 9 دی

فراخوان:

مقام معظم رهبری حفظه الله: اولاً در بزرگداشت نهم دی جنبه‌های شعاری غلبه پیدا نكند و ثانیاً به عمق شعارها كه حرف اصلی ملت ایران بود، توجه شود. حضور عظیم و خروشان مردمی در 9 دی 88 ، تجلّی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاكم بر دل‌های مردم بود.
پیرو تاکید مقام معظم رهبری بر زنده نگهداشتن یوم الله 9 و تعمیق شعارهای اصولی آن، نهضت مردمی پوستر انقلاب مجموعه پوسترهایی را با این عنوان منتشر کرده است.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

شبکه های مردمی مرتبط

نظرات