سبک زندگی3
نام مجموعه: سبک زندگی3
کد موج: 10092 شروع:

پایان:

سبک زندگی3

فراخوان:

در آخرین ماه های سال 1391 و بادحضور استاد نجابتی ، اولین تجربه کارگاه های تولید پوستر نهضت مردمی پوستر انقلاب با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی در مشهد به انجام رسید. این کارگاه نقطه آغازی بود برای فعالیت های جدی تر و کارگاه های بعدی نهضت.
در این کارگاه و سایر کارگاه هایی که با این عنوان برگزار شد، تعداد زیادی پوستر تولید شد؛ کارگاه هایی که در آن سعی شده تولید محصول فاخر، فعالیت حرفه ای، آموزش علمی، کار گروهی و... همراه باشد با اخلاق و عفاف و سعه صدر و نقدپذیری و خلوص در عمل. به دیگر عبارت کارگاه های نهضت مردمی پوستر انقلاب، خود دارای سبکی ایرانی اسلامی است. به لطف خدا و عنایت حضرت علی بن موسی الرضا -علیه السلام- از بسیاری از آفات معمول خالی است.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات