سرطان مصرف
نام مجموعه: سرطان مصرف
کد موج: 10098 شروع:

پایان:

سرطان مصرف

فراخوان:

روشن است جامعه ای که مصرف زده شود دچار یک بیماری خطرناک و مهلک گردیده و سوگمندانه باید باور داشته باشیم که کشور ما نه تنها دچار این بیماری شده بلکه سرطان مصرف گرفته است! علائم این سرطان که بر پیکر این بیمار نشسته عبارت است از :
تجمل گرایی افراطی، عدم قناعت در زندگی، چشم و هم چشمی، مسابقه در استفاده از ماشین ها و گوشی های خارجی و لوکس، تب حاد مارک زدگی، سفره های رنگارنگ و ضیافت های آنچنانی و ...
بچه های نهضت مردمی پوستر انقلاب تصمیم گرفتند با توان و زبان خودشان برای هوشیاری و روشنگری مردم و مسئولین از چگونگی پیشرفت سریع این سرطان در کشور، اقدامی داشته باشند؛ البته اقدامی انقلابی و نهضتی در قالب کارگاه پوستر.
در این کارگاه 34 نفر از شبکه طراحان نهضت از 6 استان در کنار اساتیدی چون اصغر طاهرزاده، مسعود نجابتی، محمدرضا دوست محمدی و سید مهدی حسینی علاوه بر آموختن مباحث تکنیکی، دست به قلم بردند. دبیرخانه نهضت توفیق داشت کارگاه تولید پوستر کشوری "سرطان مصرف" را در اصفهان، میهمان همسنگران هنرمند در مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی " آیه" باشد. اگر نبود تلاش خالصانه این دوستان، چنین اتفاقی شکل نمی گرفت. دبیرخانه نهضت همچنین توانست علاوه بر کارکاه فوق دو کارگاه دیگر در شهر مشهد مقدس با حضور خواهران و برادران پیرامون موضوع فراخوان برگزار نماید.
مجموعه پوستر های این کارگاه در قالب کتابی به رویت مقام معظم رهبری رسید و ایشان ضمن ابراز رضایت و خشنودی، در جمع اعضای خانواده شان نیز به تورق کتاب و گفتگو در خصوص پیام های کتاب پرداختند.

مجموعه آثار

دانلود تمامی آثار

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات