9 دی 88
نام مجموعه: 9 دی 88
کد موج: 10012 شروع:

پایان:

9 دی 88

فراخوان:

مقام معظم رهبری حفظه الله: اولاً در بزرگداشت نهم دی جنبه‌های شعاری غلبه پیدا نكند و ثانیاً به عمق شعارها كه حرف اصلی ملت ایران بود، توجه شود. حضور عظیم و خروشان مردمی در 9 دی 88 ، تجلّی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاكم بر دل‌های مردم بود. نهم دی 88، حادثه كوچكی نیست بلكه آن حركت عظیم و ماندگار مردمی، شبیه حركت بزرگ ملت در روزهای اول انقلاب است و باید تلاش شود در سالگرد این حماسه، حرف اصلی ملت ایران، یعنی حركت در سایه دین و تحقق وعده‌های الهی تبیین شود. هنر اصلی امام خمینی(ره)، وارد كردن مردم به صحنه بود و در هرجایی كه مردم با شجاعت، بصیرت و عمل متناسب با ایمان خود، وارد میدان شدند تمام مشكلات، و بزرگترین موانع در مقابل اراده مردم از بین می‌رود.
پیرو تاکید مقام معظم رهبری بر زنده نگهداشتن یوم الله 9 و تعمیق شعارهای اصولی آن، نهضت مردمی پوستر انقلاب مجموعه پوسترهایی را با این عنوان منتشر کرده است.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

شبکه های مردمی مرتبط

نظرات