ولعن الله بنی امیة قاطبة کد اثر: 10011002
قرمز، سفید، سیاه
چادر ، تیر
تصویر سازی

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات