از تصویر تا تولید (تدوین) - تابستان 1399
نام رویداد: دوره آموزشی از تصویر تا تولید (تدوین) - تابستان 1399
وضعیت: پایان یافته در پاییز 99
دوره آموزشی از تصویر تا تولید (تدوین) - تابستان 1399

از تصویر تا تولید (ویدئو کلیپ)
چهارشنبه ها
ساعت 18 الی 21
برادران و خواهران
8 جلسه

مدرس: رضا غریبی

ثبت نام: از 17 تیر الی 30 تیر
جهت ثبت به سایت Postermovement.com مراجعه فرمایید

تلفن راهنما:
05138493624
09156985988‌

ساعت پاسخگویی: 9 الی 13

آدرس: مشهد،خیابان پاستور، پاستور 11/1 ، ساختمان 60 ، دفتر مرکزی نهضت مردمی پوستر انقلاب

99/5/6
خراسان رضوی، مشهد،
99/4/31 الی 99/7/1
300,000 تومان
ویژه خواهران و برادران

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات