ده قدم تا پوستر حرفه ای
نام رویداد: کارگاه ده قدم تا پوستر حرفه ای
وضعیت: پایان یافته در بهار 01
کارگاه ده قدم تا پوستر حرفه ای

سرفصل های اصلی :

1_ اصلا چرا  پوستر؟

 • _تعریف و تاریخچه پوستر چیست؟
 • _ برتری‌اش نسبت به سایر قالب‌های گرافیکی چیست؟
 • _پوستر چه انواعی دارد و به چه کار می‌آید؟
 • _ خانواده پوستر چیست؟

 

2_ نماد، ایده، خلاقیت

 • _ چه چیزی ایده است و چه چیزی ایده نیست؟
 • _ ایده‌پردازی چه روش‌‌هایی دارد؟
 • _ چه ایده‌هایی را نباید اجــــرا کنیم؟
 • _ کجــا به نمـــاد نیــاز داریـم؟
 • _ چگونه نمــــاد خلـــق کنیم؟
 • _ آیا می‌شود از نمادهای تکراری به روشی جدید بهره برد؟
 • _ محتوای کارآمد و محتوای نابکار چیست؟
 • _ سیر موضوع تا اثر از چه مسیری می‌گذرد؟

 

3_  ادبیات همزاد تصویر!

 • _ آیا نوشتار همیشه در پوستر لازم است؟
 • _ ارتباط معنایی نوشتار با تصویر چیست؟
 • _ راه‌های خلاقانه تولید اسلوگان چیست؟
 • _ چند دسته نوشتار باید در پوستر پیش‌بینی کرد؟
 • _ چگونه حق‌تقدم نوشته ها را در پوسترمان رعایت کنیم؟

 

4_   تصویرسازی در  پوستر 

 • _ چند دسته کلی تصویرسازی وجود دارد؟
 • _ مخاطب تصویرسازی چه گروه سنی‌هایی هستند؟
 • _ چه وقت‌هایی باید پوسترمان را با تصویرسازی بسازیم؟
 • _ تکنولوژی و ابزار چقدر در موفقیت ما نقش دارد؟

5_ عکس در پوستر

 • _ چه مواقعی باید در پوستر از عکس استفاده کنیم؟
 • _ چگونه در جستجوی تصویر به نتیجه بهتری برسیم؟
 • _ وقتی می‌گوییم تصویر باکیفیت،درباره چه صحبت می‌کنیم؟
 • _ بانک تصویر شخصی ما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
 • _ تکنیک های تلفیق تصویر چیست؟
 • _ برای یک فتومونتاژ خوب چه مهارت هایی لازم است؟

 

6_حروف به مثابه تصویر

 • _ تایپ به چه می‌گویند و تایپوگرافی چیست؟
 • _ تایپوگرافی چه مواقعی به درد پوستر ما می‌خورد؟
 • _ توانمندی های تایپ نسبت به تصویر چیست؟
 • _ برای رسیدن به یک پوستر تایپوگرافی چه مهارت هایی لازم داریم؟

 

7_ ارتــــباط تصـــویــر  و

 • نوشتار در پوستر
 • _ چه کار کنیم که در پوستر نوشتار
 •  و تصویرمانبا هم قهر نباشند؟
 • _ لی‌آوت، در تجربه هنرمندان جهان،به
 •  چند دسته تقسیم می‌شود؟
 • _ باید همه نوشته‌های پوستر خوانده شوند؟

 

8_  پوستر، هویت بصری و رسانه‌ها

 • _ پوسـتر چگـونه به خـروجی‌های دیگر رسانه‌ای
 •  تبدیــل می‌شود؟
 • _ ارتباط پوستر با سایر رسانه‌ها چیست؟
 • _ کمپین یا پویش چه خاصیتی دارد؟
 • _ آیا محتوای گرافیکی بیلبوردها لزومابر محتوای گرافیکی
 •  یک پوستر انطباق دارد؟

 

9_ مدیریت پروژه پوستر

 • _ چگونه مشتری‌های خود را مدیریت کنیم؟
 • _  سفارش حرفه‌ای چیست و سفارش‌دهنده حرفه‌ای کیست؟
 • _ یک تیم تولید پوستر چه اعضایی دارد؟
 • _ فرم پروژه به چه دردمان می‌خورد؟
 • _ چگونه برای کارهایمان قیمت بدهیم و چگونه آن را زیاد کنیم؟!
 • _ پوستر بعد از فروش، مال چه کسی است؟

 

شرایط ثبت نام:

 • - هنرمندان لازم است، در هنگام ثبت نام 1 تا 3 اثر تولیدی خود را جهت بررسی و نیاز سنجی ارسال نمایند.
 • - امکان ثبت نام در هر سرفصل آزاد است و هنرمندان می توانند از 3 تا 5 سرفصل را به صورت آزاد ثبت نام کنند.
 • - کارگاه ها هر دو هفته برگزار می گردد، تا هنرمندان با برنامه ریزی لازم در کارگاه شرکت کنند. 
 • - هزیـنه کارگاه‌هـا درصورت انتخاب تمامی سرفصل‌هاشامل تخفــیف 80 درصد می گردد و در صورت انتخاب سر فصل انتخابی ، هزینه سرفصل جدا دریافت‌می‌شود.
 • - 10جلسه - به صورت حضوری و مجازی ( در بستر اسکای روم)
00/11/25
خراسان رضوی، نيشابور،
00/11/26 الی 01/3/17
350,000 تومان
ویژه خواهران و برادران

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات