فتوشاپ در خدمت گرافیک (برادران) - تابستان 1399
نام رویداد: دوره آموزشی فتوشاپ در خدمت گرافیک (برادران) - تابستان 1399
وضعیت: پایان یافته در پاییز 99
دوره آموزشی فتوشاپ در خدمت گرافیک (برادران) - تابستان 1399

مدرس دوره: حمید فخار

ثبت نام: 17 تیر الی 30 تیر 
جهت ثبت به سایت Postermovement.com مراجعه فرمایید 

تلفن راهنما: 
05138493624
09156985988

ساعت پاسخگویی :9 تا 14

آدرس:مشهد،خیابان پاستور، پاستور11.1، ساختمان 60، دفتر مرکزی نهضت مردمی پوستر انقلاب

99/4/30
خراسان رضوی، مشهد،
99/4/31 الی 99/7/1
290,000 تومان
ویژه برادران

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات