به گزارش خبرنگار نهضت؛ استاد مسعود نجابتی در نشستی ضمن بازدید از آثار هنرمندان این نهضت به بیان دیدگاه ها و رهنمودهایی در زمینه ی هنر متعهد شیعی و ارتباط آن با مردم و مخاطبین عام پرداخت.

این استاد تایپوگرافی در ایران، بازگشت به هنر غنیّ شیعی و معرفی آن به دنیا را یک ضرورت برشمرد و گفت: کار در این زمینه بسیار مشکل است. نبودن آرشیوهای غنی و کامل و یا در دسترس نبودن آن جهت استفاده ی هنر مندان، ناشناخته بودن هنر غنی ّ شیعی در سایر کشورها و ... باعث شده که قدم گذاشتن در این مسیر با دشواری هایی همراه باشد. که البته باید پشت سر گذاشته شود و انشاء ا... خواهد شد.

همچنین وی با تأکید بر اهمیت ایده و محتوا در گرافیک مردمی افزود: بچه های متدیّن، متعهّد و انقلابی ما بحمدا... ایده های خوبی دارند و با کمک هم می توانند به ایده های ناب و بکری برسند.  در این میان اجرای تکنیک این ایده ها می ماند که ما باید برای ارتقاء آن در حد وسع تلاش کنیم و مشکلی نیست که رفع نشود.

ایشان برگزاری گعده ها، ایجاد پاتوق های هدفمند در شهرهای مختلف، نقد آثار آموزش های غیر دانشگاهی و ارتباط مستمر و فعّال میان هنرمندان را بهترین وسیله ی این ارتقاء و رشد تکنیکی دانست.

وی با اشاره به ویژگی های نهضت مردمی پوسترهای عاشورا، جایگاه مردمی، تعهد به مخاطب عمومی و فعال بودن را از نقاط مثبت حرکتی نهضت مردمی پوسترهای عاشورا را ذکر کرد و گفت: همچنین عدم دسترسی بچه ها به آرشیوهای غنی و بکر، عدم ارتباط محفلی میان آنان و نداشتن انگیزه برای رشد دادن به یکدیگر و هم افزایی از نقاط منفی آن می باشد.

همچنین قبول نگارش مقدمه ی کتاب آثار نهضت را یکی از اتفاقات مبارک این دیدار بود که به  و به همین جهت یک نسخه از آثار انتخابی اولیه جهت انتخاب نهایی و درج مقدمه به ایشان تقدیم گردید.

در ابتدای این نشست که در مشهد مقدس انجام شد، دبیر نهضت، گزارش مختصری از فعالیت های حقیقی و مجازی نهضت، همچنین اهداف و افق پیش روی آن را به استاد نجابتی ارائه داد.

نظرات