تعدادی از سرگروههای تشکلهای فرهنگی افغانستانی با حضور در دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب در مشهد، از نزدیک با فعالیتهای این تشکل مردم نهاد آشنا شدند.
در این جلسه ابتدا سید محمدرضا میری، دبیر نهضت مردمی پوستر انقلاب به توضیح نحوه عملکرد این تشکّل پرداخت. فعالیت مردمی، ایجاد ارتباط میان اساتید و هنرمندان، الگو دهی به فعالان و علاقمندان غیر حرفه ای و فعالیت های برون مرزی محورهای اصلی معرفی نهضت بود.
در ادامه ی جلسه کلیپ هایی از کارگاههای منطقه ای و کشوری نهضت، فعالیت های گرافیتی و همچنین مسابقه پلاکاردنویسی  آن جهت معرفی الگوی فعالیت تبلیغی و انقلابی برای حضار به نمایش درآمد.
همچنین حمید فخار، از اعضای نهضت مردمی پوسترر انقلاب و از فعالان تبلیغات برون مرزی، پیرامون ضرورت تبرّا از دشمنان و معرفی پیچیدگی‌های دشمنی آنان با زبان هنر به نسل حاضر به بحث پرداخت.
 سید محمدجواد میری، از موسسان نهضت مردمی پوستر انقلاب ضمن توضیح نحوه شروع به کار نهضت و شیوه های توزیع محصولات در فضای حقیقی و مجازی، در مورد ایجاد تشکل مشابه نهضت در افغانستان افزود: ذات حرکت نهضت نگاه داوطلبانه و واکنش سریع و ایده محور در راستای ترویج گفتمان انقلاب است که در قالب گرافیک شکل گرفته است. ممکن است این چرخه در تخصص ها و شاخه های دیگر مثل ادبیات، تولید مستند و ... شکل بگیرد و مهم است که آدم ها به آن حوزه تخصصی علاقه داشته باشند و عنصر ابتکار عنصر واکنش سریع و... را در فضای تخصصی خودشان به کار ببرند..
در ادامه جلسه نیز سرگروههای تشکل های فرهنگی افغانستانی ضمن سوالاتی پیرامون نهضت مردمی پوستر انقلاب، چالش های مدیریتی و مالی و همچنین مخاطب شناسی آن، در رابطه با بومی سازی تشکل های مانند نهضت در افغانستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 

نظرات