کارگاه آموزشی طراحی بر روی کاشی بدون نیاز به کوره برگزارشد. دراین کارگاه یک روزه که به همت نهضت مردمی پوسترانقلاب برگزارشده بود ابتدا به تاریخچه ی طراحی بر روی کاشی پرداخته شد و سپس شرکت کنندگان به طور عملی به خلق اثر پرداختند.

08 خرداد 95

اولین کارگاه منطقه ای فراخوان پوستر "خط سرخ"به همت مجمع طراحان گرافیک انقلاب اصفهان برگزار شد. در این کارگاه، ضمن ایده پردازی هنری پیرامون محورهای اعلام شده در فراخوان، برخی تکنیکهای اجرایی نیز توسط هنرمندان مورد بررسی قرار گرفت تا گرافیست های جوان اصفهانی نیز سهم خود از تبیین آرمان های شهدای مدافع...

25 اردیبهشت 95