رمی جمرات
نام مجموعه: رمی جمرات
کد موج: 10078 شروع:

پایان:

رمی جمرات

فراخوان:

شناخت دشمن، بغض نسبت به او، مبارزه ی مستمر و همه جانبه با او و آشتی نکردن با او، درس هایی است که اسلام راستین ابراهیمی آن را با آئین "رمی جمرات" به ما آموخته است.
این مجموعه حاصل تلاش مخلصانه 72 تن از ههمسنگران در نهضت مردمی پوستر انقلاب از 10 شهر کشور است که با موضوع دشمن شناسی، استکبار ستیزی و مبارزه با صهیونیسم، طی فراخوان ها و کارگاه های مختلف، تولید و به مردم بصیر ایران و دشمنان استکبار جهانی در سراسر جهان تقدیم گردیده است.
کارگاه هایی نظیر " رمی جمرات" در سال 1392 در مشهد، "کودکان غزه" در سال 1393 در بندر عباس، فراخوان کشوری از قبیل " تراژدی انسانی غزه" توسط مجمع طراحان گرافیک آیه در اصفهان در سال 1393، " آل یهود" در سال 1394 و... همچنین تعداد زیادی از همسنگران اهل ادب و قلم، طراحان را در خلق این اثار یاری نموده اند.این مجموعه تقدیم می گردد به کودکان مظلومی که قربانی تبانی صهیونیسم با اسلام آمریکایی شدند؛ کودکان غزه، یمن و به ویژه کودکانی که در سال های دفاع مقدس در شهرهای مختلف ایران اسلامی مان گواه حقانیت اسلام ناب محمدی گردیدند.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات