عضویت: 1390/8/2

تعداد بازدید: 2082

razeqi
@razeqi | طراحی گرافیک | 1366

درباره من

مدیر هنری و طراح کارشناس ارشد ارتباط تصویری عضو نهضت مردمی پوستر انقلاب از 1388 عضو گروه هنری شهید علی تاج احمدی (جمع طراحان انقلاب اسلامی استان قزوین)

گزارش عملکرد

0

اثر برای نهضت

0

اثر عمومی

0

یاداشت

گالری آثار

نظرات