رهبران آزادیخواه اسلام
نام مجموعه: رهبران آزادیخواه اسلام
کد موج: 10110 شروع:

پایان:

رهبران آزادیخواه اسلام

فراخوان:

در پی شهادت آیت الله شیخ «نمر باقرالنمر» خط سرخ شهادتی به جریان افتاد که از شیخ احمد یاسین شروع شد، و با شهادت سمیر قنطار توسط صهیونیست ها و زندانی کردن شیخ زکزاکی (او قربانی ظلم تکفیری های نیجریه شد و شش نفر از فرزندانش به شهادت رسیدند) زنجیره ای از اتفاقات دلخراش علیه شخصیت های مجاهد اسلام شکل گرفت، ارتباط بین این شهدا قطعا پشت صحنه رژیم صهیونیستی و هم پیمانان این رژیم یعنی عربستان و برخی کشورهای عربی، عبری وغربی را روشن می سازد. این مجموعه با هدف روشنگری درباره این جنایت ها منتشر می شود.

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات