حریم در کلام کد اثر: 10105009
زرد، سیاه
گرامافون ، کلاغ
دیجیتال ، تصویرسازی

بازتاب ها

ارسال بازتاب

نظرات