مدیران و فعالان موسسه فرهنگی تبلیغی فجرالولایه بغداد از دفتر نهضت مردمی پوستر انقلاب بازدید کردند. در این بازدید که در محل دفتر مرکزی نهضت مردمی پوستر انقلاب انجام شد، مدیران و فعالان موسسه فرهنگی تبلیغی فجرالولایه بغداد با الگوی تشکلی و فعالیتهای تبلیغی و هنری نهضت آشنا شدند. همچنین در ادامه در جلس...

26 مهر 96