اولین جلسه نهضت مردمی پوسترانقلاب در سال96 با حضور استاد نجابتی، طراحان، ایده پردازان و اعضای نهضت از مشهد و سایر شهرها برگزار شد.

14 فروردین 96

کارگاه آموزشی طراحی بر روی کاشی بدون نیاز به کوره برگزارشد. دراین کارگاه یک روزه که به همت نهضت مردمی پوسترانقلاب برگزارشده بود ابتدا به تاریخچه ی طراحی بر روی کاشی پرداخته شد و سپس شرکت کنندگان به طور عملی به خلق اثر پرداختند.

08 خرداد 95

کارگاه یک روزه تحت عنوان "درباره‌ی نماد" دوشنبه24اسفند در نیشابور برگزار شد. در این کارگاه که با همکاری نهضت مردمی پوستر انقلاب و موسسه پیشگامان عدالت و توسعه نیشابور در سالن اداره بهداشت نیشابور برگزار شد به شناخت نماد‌و اقتضائات آن، همچنین شیوه‌های خلق نماد نصویری پرداخته شد.

25 اسفند 94