کارگاه کشوری طراحی پوستر وحدت، حبل الله در قم به کار خود پایان داد. این کارگاه که به همت نهضت مردمی پوسترانقلاب و کانون هنر شیعی، با میزبانی مسجد مقدس جمکران، و با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، یادمان فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه و اتحادیه بین المللی امت واحده در راستای فراخوان کشوری پوستر...

29 آذر 94

بار دیگر جمعی ازفعالان نهضت مردمی پوستر انقلاب دور هم جمع شدند تا با موضوع هفته دفاع مقدس کاری نو در عرصه هنر انقلاب اسلامی ارائه دهند. این بار بانوان انقلابی عرصه گرافیک با اجرای گرافیتی هایی از چهره شهدا و فراز هایی از وصیت نامه ایشان به استقبال هفته دفاع مقدس رفتند. شاید بتوان گفت این اولین بار ا...

06 مهر 94