کارگاه پوستر و تبلیغات شهری اهواز ویژه پنجمین جشنواره هنر مقاومت بیست و نهم و سی ام آذر ماه با حضور محمد رضا میری برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت شرکت در کارگاه می توانند با مراجعه به نشانی http://kargah.postermovement.ir ثبت نام کنند. 

نظرات